Monday, April 19, 2010

TANGAZO KWA WAFUATILIAJI WA ZENYDARAssalaam a'laykum,

Nataraji umzima wa afya. Kwa unyenyekevu kabisa, tungependa kuwajulisha wote wanaotembelea mtandao wetu kuwa, kuanzia sasa watumie 'web address' hii: www.salamatrust.com/ badala ya www.zenjydarsalama.co.uk/.

'Web address' ya www.zenjydarsalama.co.uk/ itakuwepo kwa muda wa miezi michache ijayo, lakini tungeshauri tuanze kutumia www.salamatrust.com/ ili tupate uzoefu nayo, inshallah.

Mabadiliko haya yametokea baada ya uamuzi wa kubadili jina kuwa Salama Charitable Trust badala ya Zenjydar Salama Trust.

Inshallah Khayr.
Wabillahi tawfeeq.


--
Saleh

Salama Trust

No comments:

Post a Comment