Thursday, February 4, 2010

ADHA YA USAFIRI

Serikali inapaswa kutafuta ufumbuzi wa tatizo la usafiri kwa wanaunzi, kwa kweli wanapata tabu sana katika usafiri wao wa kwenda na kuduru maskulini

No comments:

Post a Comment